Awesome Image

Firma MaKo Consulting prowadzi działalność w dwóch głównych liniach biznesowych, które można podzielić na linię biznesową odpowiedzialną za projektowanie oraz na linię biznesową odpowiedzialną za świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz pełnej obsługi inwestycji. Obie linie biznesowe realizujemy w branżach: architektonicznej, aranżacji wnętrz, infrastruktury drogowo-mostowej, infrastruktury komunalnej, odnawialnych źródłach energii, ochrony środowiska, budownictwa ogólnego oraz konserwacji zabytków.
Jako Właścicielka firmy pragnę, aby ustanowiony, wdrożony, utrzymywany przez nas zintegrowany system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego oparty na normach ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 stał się gwarancją świadczenia usług zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów i stron zainteresowanych przy równoczesnym poszanowaniu zasad ochrony środowiska.

Naszym głównym celem jest dostarczanie usług zgodnych z wymaganiami Klientów, wymaganiami prawnymi i innymi, które nas obowiązują. Cel ten realizujemy poprzez:
• Stały kontakt i współpracę z Klientami i dostawcami,
• Przestrzeganie wymagań, które dotyczą organizacji,
• Przestrzeganie zasad ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,
• Propagowanie ochrony środowiska podczas współpracy z Klientami w ich procesach inwestycyjnych wpływających na środowisko,
• Dążenie do doskonalenia naszej organizacji i wdrożonego w niej zintegrowanego systemu zarządzania.

Na podstawie przyjętej polityki określiłam cele jakościowe i środowiskowe. Będą one realizowane i monitorowane pod względem wykonania. Pracownicy zostali zapoznani z niniejszą polityką firmy i mają świadomość swojego wpływu na skuteczną realizację usług świadczonych na rzecz Klientów oraz wpływu na środowisko. Dążąc do spełnienia oczekiwań zarówno naszych Klientów, jak i stron zainteresowanych deklaruję wolę spełnienia ich wymagań poprzez przeglądanie i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania.

Nieustannie doskonalimy sposób zarządzania naszą firmą dbając o zwiększenie produktywności pracowników, ale i poprawę ich zdrowia psychicznego, a także szczególnie zwracamy uwagę na walkę ze zmianami klimatu. Dlatego od sierpnia 2021 roku wprowadziliśmy czterodniowy system pracy.

Naszą działalność objęliśmy ochroną ubezpieczeniową na wartość ponad jednego miliona złotych, której Partnerem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Chcemy znać Twoje zdanie, dlatego stworzyliśmy platformę konsultingową, na której możesz wyrazić swoją opinię na temat rozwiązań projektowych