ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Chcemy znać Twoje zdanie, dlatego stworzyliśmy platformę konsultingową, na której możesz wyrazić swoją opinię na temat rozwiązań projektowych

Nasze usługi

 • INŻYNIERIA – ANALIZY – PROJEKTOWANIE
 • Nadzory
 • WODA I ŚRODOWISKO
 • LABORATORIUM
 • Architektura i wnętrza

 1. Projekty branży drogowej i mostowej
 2. Projekty branży hydrologicznej
 3. Projekty branży elektrycznej
 4. Projekty branży telekomunikacyjnej
 5. Projekty branży wod-kan
 6. Projekty branży konstrukcyjnej
 7. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
 8. Projekty czasowej organizacji ruchu
 9. Projekty stałej organizacji ruchu
 10. Projekty sygnalizacji świetlnej
 11. Projekty systemu ITS
 12. Pomiary natężenia ruchu
 13. Klasyfikację dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych

kompleksowe rozwiązania

  1. Prowadzenie inwestycji jako inwestor zastępczy
  2. Rozliczanie inwestycji
  3. Nadzory budowlane w branżach:
  4. drogowa
  5. mostowa
  6. wod-kan
  7. elektryczna
  8. telekomunikacyjna
  9. konstrukcyjno - budowlana
  10. architektoniczna
  11. konserwatorska
  12. archeologiczna
  13. hydrologiczna

  ZARZĄDZAMY Z GŁOWĄ

   1. Projektowanie według autorskiej metodologii HGA Solution (Hydro-Green-Air Solution)
   2. Projektowanie nawierzchni typu "GĄBKA"
   3. Projektowanie nawierzchni przepuszczalnych (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa)
   4. Projektowanie małej retencji wody
   5. Pomiary natężenia hałasu
   6. Mapy akustyczne dla obiektów liniowych oraz dla obszarów zabudowanych
   7. Karty informacyjne przedsięwzięcia
   8. Raporty środowiskowe
   9. Operaty wodnoprawne
   10. Projekty hydrologiczne
   11. Inwentaryzacje drzew przeznaczonych do wycinki

   DBAMY O ŚRODOWISKO

    Realizujemy badania sprawdzające jakość wykonanych robót budowlanych w zakresie:
    1. Badania mieszanek mineralno-asfaltowych
    2. Badania kruszyw
    3. Badania betonów
    4. Badania gruntów
    5. Badania nośności poszczególnych warstw konstrukcyjnych
    6. Badanie stanu nawierzchni
    7. Odwierty

    JAKOŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU

     1. Projekty aranżacji wnętrz
     2. Projekty wykonawcze wnętrz wraz z nadzorem
     3. Projekty indywidualne mebli oraz elementów wyposażenia
     4. Projektowanie  w technologii HGA
     5. Projekty obiektów użyteczności publicznej
     6. Projekty budynków wielorodzinnych
     7. Projekty domów jednorodzinnych
     8. Projekty małej architektury
     9. Rewitalizacje obiektów zabytkowych
     10. Koncepcje architektoniczne
     11. Zagospodarowanie terenu zieleni
     12. Wizualizacje 3D i makiety

     PROJEKTUJEMY Z PASJĄ