Awesome Image

Firma MaKo Consulting prowadzi działalność jako biuro konsultingowo - projektowe specjalizujące się w branży architektonicznej, wnętrzach, infrastruktury transportowej, infrastruktury komunalnej, ochrony środowiska, oraz budownictwa ogólnego. Mamy ponad 10 lat doświadczenia na polskim rynku.

Oferujemy usługi doradcze i inżynierskie w zakresie przygotowania i realizacji projektów w sektorze transportu drogowego, gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego i architektury. Obsługujemy inwestycje w sposób kompleksowy, począwszy od etapu planowania (oceny oddziaływania na środowisko, studia wykonalności, analizy finansowe i ekonomiczne), poprzez projektowanie (projekty wstępne, koncepcyjne, budowlane, audyty brd) aż do realizacji inwestycji, tj. prowadzenia nadzoru budowlanego. Od roku 2021 świadczymy również usługi kompleksowych badań sprawdzających jakość wykonywanych robót budowlanych.

Nieustannie doskonalimy sposób zarządzania nasza firmą dbając o zwiększenie produktywności pracowników, ale i poprawę ich zdrowia psychicznego, a także szczególnie zwracamy uwagę na walkę ze zmianami klimatu. Dlatego od sierpnia 2021 roku wprowadziliśmy czterodniowy system pracy.

Naszą działalność objęliśmy ochroną ubezpieczeniową na wartość ponad jednego miliona złotych, której Partnerem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Kim jesteśmy

Wspólnie tworzymy wartość poprzez projekty obejmujące zarówno obiekty budowlane jak i gospodarkę zasobami środowiska, które pozostają w harmonii ze swoim otoczeniem. Podnosimy jakość życia.

Nasz zespół

W naszych szeregach znajdują się jedni z najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach od inżynierów po architektów. Wymagania jakie stawiamy naszym pracownikom to nieustanne samodoskonalanie się dzięki czemu nasz zespół charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem.

Nasza misja

Dążymy do nieustannego doskonalenia naszych rozwiązań stosując najnowsze dostępne rozwiązania techniczne, które mają znaczący wpływ na późniejszy odbiór naszych realizacjach oraz ich funkcjonalność.

Usługi

Nasze usługi zostały zorganizowane w cztery globalne linie biznesowe, z których każda wypracowała własne strategie działania. Jednocześnie stanowią one naturalną i nierozerwalną całość, która umożliwia nam dostarczanie zintegrowanych rozwiązań dla największych wyzwań naszych klientów.
Awesome Image

DARMOWE KONSULTACJE

Jesteśmy po to aby Ci pomóc.